शिक्षा

अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुले बुझाए शिक्षा शाखामा ज्ञापन पत्र

शिक्षण सिकाइ अनुदान सहयोग कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुको संघर्ष समितिले नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र मार्फत देशैभरीका सामुदायिक विद्यालयका मा.वि तथा नि.मा.वि तहमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकहरुको अभावलाई पूर्णता दिन दिदै आएको शिक्षण सहयोग अनुदान कार्यक्रम मार्फतको रकम निकासा नगरिएको भन्दै सम्बन्धीत निकाय मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाइएको......

शिक्षा

अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुले बुझाए शिक्षा शाखामा ज्ञापन पत्र

शिक्षण सिकाइ अनुदान सहयोग कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुको संघर्ष समितिले नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास...