शिक्षा

अभिभावक: एक ‘सामाजिक शिक्षा शिक्षक’

‘कोभिड १९’ को सन्दर्भमा नेपाल सरकारले प्रत्येक विद्यार्थीका अभिभावक एक शिक्षक पनि हुन् भन्ने मान्यता ल्याएको देखिन्छ। चैत्र ५, २०७६ अघि पनि विद्यालय सञ्चालनका दिनमा दिनको करिब १८ घण्टा विद्यार्थीहरू घर-परिवारमै हुने गरेको र त्यस अवधिको गुरु घर-परिवारकै मूली वा अन्य सदस्यहरू रहनु हुन्थ्यो। विद्यालयको ६ घण्टाको तेब्बर समय घर- परिवारमै बित्ने हुँदा बालकको......

शिक्षा

अभिभावक: एक ‘सामाजिक शिक्षा शिक्षक’

‘कोभिड १९’ को सन्दर्भमा नेपाल सरकारले प्रत्येक विद्यार्थीका अभिभावक एक शिक्षक पनि हुन् भन्ने मान्यता ल्याएको देखिन्छ। चैत्र ५,...