माइक्राेसफ्ट

माइक्राेसफ्टका चार नयाँ सर्फेस प्राेडक्ट लन्च, बुकिङ्ग खुल्ला

प्रविधीमा विश्वमै नेतृत्व गरिरहेकाे कम्पनी माइक्राेसफ्टले चार नयाँ सर्फेस प्राेडक्ट लन्च गरेकाे छ । तिन नयाँ प्राेडक्ट हुन, सर्फेस बुक-३ ल्यापटप, सर्फेस गाे- २ ट्यावलेट, सर्फेस हेडफाेन र सर्फेस  इएरवड रहेका छन । ल्यापटप मे २१ देखी र अन्य तिन प्राेडक्ट भने मे १२ बाट अर्डर खुल्ला हुनेछ । सर्फेस बुक-३ काे मुल्य १,५९९......

माइक्राेसफ्ट

माइक्राेसफ्टका चार नयाँ सर्फेस प्राेडक्ट लन्च, बुकिङ्ग खुल्ला

प्रविधीमा विश्वमै नेतृत्व गरिरहेकाे कम्पनी माइक्राेसफ्टले चार नयाँ सर्फेस प्राेडक्ट लन्च गरेकाे छ । तिन नयाँ प्राेडक्ट हुन, सर्फेस...