समाचार

कस्तुरी पालेर बिना बेच्न पाइने, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले दिन्छ कस्तुरी

बिना बेच्नका लागि अब कस्तुरी पाल्न पाइने भएको छ । बिनाका लागि जंगलमा संरक्षित जनावर कस्तूरीको सिकार भइरहेको बेला अब जंगली कस्तुरीलाई नै पालेर त्यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ । कस्तूरी पाल्नका लागि गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले आह्वान गरेको छ । आफ्नो संरक्षण क्षेत्रभित्र कस्तूरी पाल्न चाहनेहरु कस्तूरी नै उपलब्ध गराउने भएको छ । कस्तूरी......

समाचार

कस्तुरी पालेर बिना बेच्न पाइने, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले दिन्छ कस्तुरी

बिना बेच्नका लागि अब कस्तुरी पाल्न पाइने भएको छ । बिनाका लागि जंगलमा संरक्षित जनावर कस्तूरीको सिकार भइरहेको बेला...