नेपाल रत्न

‘नेपाल रत्न’ विभूषण पाउने नागरिकलाई बहालवाला मन्त्रीसरह सुविधा र मर्यादाक्रम

नेपाल रत्नबाट हरेक वर्ष एक जनालाई विभूषित गरिने

सरकारले सर्वोच्च विभूषण पाउनेलाई बहालवाला मन्त्रीसरह सुविधा र मर्यादाक्रम दिने भएको छ । नेपाली नगारिकलाई दिइने उक्त सर्वोच्च पदकलाई ‘नेपाल रत्न’ नाम दिइएको छ । नेपाल कानुन आयोगले तयार पार्दै गरेको विभूषणसम्बन्धी मस्यौदा विधेयकमा उक्त मानपदवी पाउनेलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्दा लाग्ने सबै खर्च सरकारले दिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल रत्नबाट हरेक वर्ष......

नेपाल रत्न

‘नेपाल रत्न’ विभूषण पाउने नागरिकलाई बहालवाला मन्त्रीसरह सुविधा र मर्यादाक्रम

सरकारले सर्वोच्च विभूषण पाउनेलाई बहालवाला मन्त्रीसरह सुविधा र मर्यादाक्रम दिने भएको छ । नेपाली नगारिकलाई दिइने उक्त सर्वोच्च पदकलाई...